Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với Kuebler Vietnam

  (84.28) 3517 0401

  Hỗ trợ trực tuyến

  Skype Me™! dieu.ans@ansvietnam.com
  0902.337.066
  Skype Me™! tuyen@ansgroup.asia
  0903.051.748

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 3
   • Khách Khách 3
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0401868

  Bảng giá

  Kuebler encoder Vietnam-Kuebler 

  Đăng bởiAdmin

   

  D5.2501.2421.1000, D5.2501.2441.1000,D5.3501.A111.0000,D5.3501.A221.0000,D5.3501.A331.0000,D5.3502.A111.0000,D5.3502.A221.0000,D5.3502.A331.0000,D8.1106.0243.2000,D8.1106.0283.2000,D8.12A1.0243.2000,D8.12A1.0283.2000,05.2400.0040.1000.5045,8.0010.4021,8.0010.4022,8.0010.4023,

  8.0010.4024,8.0010.4025,8.0010.4026,8.0010.40V0.0000,

  8.0010.4T00.0000,8.0010.40S0,8.001040T0.000,

  8.001040U0.000,SENDIX,8.5873.XXXE.XXXX,SENDIX,

  8.5883.XXXE.XXXX,IS40 ±10°, ±45° , ±60°,CODIX 54X,55X,57X,G300.005,LIMES,LI20,RI20,8.RI20.031.XXXX.111,

  8.RI20.041.XXXX.111,8.RI20.045.XXXX.111,8.LI20.1111.2005, 8.LI20.1111.2016, 8.LI20.1111.2020, 8.LI20.1111.2050, 8.LI20.1121.2005, 8.LI20.1121.2016, 8.LI20.1121.2020, 8.LI20.1121.2050,8.RI20.031.0800.111, 8.RI20.031.1000.111, 8.RI20.031.1200.111,8.RI20.031.1500.111,8.RI20.1587.111,

  8.RI20.031.2000.111,6.572.0116.D05,6.572.0116.D05.6.572.0118,

  D05,6.572.0118.D95,8.2450.1111.G121, 8.2450.1112.G121, 8.2450.1121.G121,8.2450.1122.G121,8.2450.1211.G121,

  8.2450.1212.G121,8.2450.1221.G121,8.2450.1222.G121,

  Kuebler encoder Vietnam – ANS Vietnam

  8.2450.1311.G121,8.2450.1312.G121,8.2450.1321.G121,

  8.2450.1322.G121,8.2450.2111.G121, 8.2450.2112.G121, 8.2450.2121.G121,8.2450.2122.G121,8.2450.2211.G121,

  8.2450.2212.G121,8.2450.2221.G121,8.2450.2222.G121,

  8.2450.2311.G121,8.2450.2312.G121,8.2450.2321.G121,

  8.2450.2322.G121,8.2450.3111.G121, 8.2450.3112.G121, 8.2450.3121.G121,8.2450.3122.G121,8.2450.3211.G121,

  8.2450.3212.G121,8.2450.3221.G121,8.2450.3222.G121,

  8.2450.3311.G121,8.2450.3312.G121,8.2450.3321.G121,

  8.2450.3322.G121,8.2470.1111.G121, 8.2470.1112.G121, 8.2470.1121.G121,8.2470.1122.G121, 8.2470.2111.G121, 8.2470.2112.G121,8.2470.2121.G121,8.2470.2122.G121,

  8.3651.2322.1311, 8.3651.2322.1321, 8.3651.2322.1411, 8.3651.2322.1421, 8.3651.2322.2311, 8.3651.2322.2321, 8.3651.2322.2411, 8.3651.2322.2421, 8.3651.2322.3311, 8.3651.2322.3321, 8.3651.2322.3411, 8.3651.2322.3421, 8.3651.2322.4311,8.3651.2322.4321,8.3651.2322.4411,

  Kuebler encoder Vietnam – ANS Vietnam

  8.3651.2322.4421,8.3651.2324.1311, 8.3651.2324.1321, 8.3651.2324.1411, 8.3651.2324.1421, 8.3651.2324.2311, 8.3651.2324.2321, 8.3651.2324.2411, 8.3651.2324.2421, 8.3651.2324.3311, 8.3651.2324.3321, 8.3651.2324.3411, 8.3651.2324.3421, 8.3651.2324.4311, 8.3651.2324.4321, 8.3651.2324.4411, 8.3651.2324.4421,8.3651.2332.1311, 8.3651.2332.1321, 8.3651.2332.1411, 8.3651.2332.1421, 8.3651.2332.2311, 8.3651.2332.2321, 8.3651.2332.2411, 8.3651.2332.2421, 8.3651.2332.3311, 8.3651.2332.3321, 8.3651.2332.3411,8.3651.2332.3421,8.3651.2332.4311,

  8.3651.2332.4321,8.3651.2332.4411,8.3651.2332.4421,

  Kuebler encoder Vietnam – ANS Vietnam

  8.3651.2334.1311, 8.3651.2334.1321, 8.3651.2334.1411, 8.3651.2334.1421, 8.3651.2334.2311, 8.3651.2334.2321, 8.3651.2334.2411, 8.3651.2334.2421, 8.3651.2334.3311, 8.3651.2334.3321, 8.3651.2334.3411, 8.3651.2334.3421, 8.3651.2334.4311, 8.3651.2334.4321, 8.3651.2334.4411, 8.3651.2334.4421,8.3651.2342.1311, 8.3651.2342.1321, 8.3651.2342.1411, 8.3651.2342.1421, 8.3651.2342.2311, 8.3651.2342.2321, 8.3651.2342.2411, 8.3651.2342.2421, 8.3651.2342.3311, 8.3651.2342.3321, 8.3651.2342.3411, 8.3651.2342.3421,8.3651.2342.4311,8.3651.2342.4321,

  8.3651.2342.4411,8.3651.2342.4421,8.3651.2344.1311, 8.3651.2344.1321, 8.3651.2344.1411, 8.3651.2344.1421, 8.3651.2344.2311, 8.3651.2344.2321, 8.3651.2344.2411, 8.3651.2344.2421, 8.3651.2344.3311, 8.3651.2344.3321, 8.3651.2344.3411, 8.3651.2344.3421, 8.3651.2344.4311, 8.3651.2344.4321, 8.3651.2344.4411, 8.3651.2344.4421,

  8.3651.2522.1311, 8.3651.2522.1321, 8.3651.2522.1411, 8.3651.2522.1421, 8.3651.2522.2311, 8.3651.2522.2321, 8.3651.2522.2411, 8.3651.2522.2421, 8.3651.2522.3311, 8.3651.2522.3321, 8.3651.2522.3411, 8.3651.2522.3421, 8.3651.2522.4311,8.3651.2522.4321,8.3651.2522.4411,

  8.3651.2522.4421,8.3651.2524.1311, 8.3651.2524.1321, 8.3651.2524.1411, 8.3651.2524.1421, 8.3651.2524.2311, 8.3651.2524.2321, 8.3651.2524.2411, 8.3651.2524.2421, 8.3651.2524.3311, 8.3651.2524.3321, 8.3651.2524.3411, 8.3651.2524.3421, 8.3651.2524.4311, 8.3651.2524.4321, 8.3651.2524.4411, 8.3651.2524.4421,8.3651.2532.1311, 8.3651.2532.1321, 8.3651.2532.1411, 8.3651.2532.1421, 8.3651.2532.2311, 8.3651.2532.2321, 8.3651.2532.2411, 8.3651.2532.2421, 8.3651.2532.3311, 8.3651.2532.3321, 8.3651.2532.3411,8.3651.2532.3421,8.3651.2532.4311,

  Kuebler encoder Vietnam – ANS Vietnam

  8.3651.2532.4321,8.3651.2532.4411,8.3651.2532.4421,

  8.3651.2534.1311, 8.3651.2534.1321, 8.3651.2534.1411, 8.3651.2534.1421, 8.3651.2534.2311, 8.3651.2534.2321, 8.3651.2534.2411, 8.3651.2534.2421, 8.3651.2534.3311, 8.3651.2534.3321, 8.3651.2534.3411, 8.3651.2534.3421, 8.3651.2534.4311, 8.3651.2534.4321, 8.3651.2534.4411, 8.3651.2534.4421,8.3651.2542.1311, 8.3651.2542.1321, 8.3651.2542.1411, 8.3651.2542.1421, 8.3651.2542.2311, 8.3651.2542.2321, 8.3651.2542.2411, 8.3651.2542.2421, 8.3651.2542.3311, 8.3651.2542.3321, 8.3651.2542.3411, 8.3651.2542.3421,8.3651.2542.4311,8.3651.2542.4321,

  8.3651.2542.4411,8.3651.2542.4421,8.3651.2544.1311, 8.3651.2544.1321, 8.3651.2544.1411, 8.3651.2544.1421, 8.3651.2544.2311, 8.3651.2544.2321, 8.3651.2544.2411, 8.3651.2544.2421, 8.3651.2544.3311, 8.3651.2544.3321, 8.3651.2544.3411, 8.3651.2544.3421, 8.3651.2544.4311, 8.3651.2544.4321, 8.3651.2544.4411, 8.3651.2544.4421,

  8.3651.2622.1311, 8.3651.2622.1321, 8.3651.2622.1411, 8.3651.2622.1421, 8.3651.2622.2311, 8.3651.2622.2321, 8.3651.2622.2411, 8.3651.2622.2421, 8.3651.2622.3311, 8.3651.2622.3321, 8.3651.2622.3411, 8.3651.2622.3421, 8.3651.2622.4311,8.3651.2622.4321,8.3651.2622.4411,

  8.3651.2622.4421,8.3651.2624.1311, 8.3651.2624.1321, 8.3651.2624.1411, 8.3651.2624.1421, 8.3651.2624.2311, 8.3651.2624.2321, 8.3651.2624.2411, 8.3651.2624.2421, 8.3651.2624.3311, 8.3651.2624.3321, 8.3651.2624.3411, 8.3651.2624.3421, 8.3651.2624.4311, 8.3651.2624.4321, 8.3651.2624.4411, 8.3651.2624.4421,8.3651.2632.1311, 8.3651.2632.1321, 8.3651.2632.1411, 8.3651.2632.1421, 8.3651.2632.2311, 8.3651.2632.2321, 8.3651.2632.2411, 8.3651.2632.2421, 8.3651.2632.3311, 8.3651.2632.3321, 8.3651.2632.3411,8.3651.2632.3421,8.3651.2632.4311,

  Kuebler encoder Vietnam – ANS Vietnam

  8.3651.2632.4321,8.3651.2632.4411,8.3651.2632.4421,

  8.3651.2634.1311, 8.3651.2634.1321, 8.3651.2634.1411, 8.3651.2634.1421, 8.3651.2634.2311, 8.3651.2634.2321, 8.3651.2634.2411, 8.3651.2634.2421, 8.3651.2634.3311, 8.3651.2634.3321, 8.3651.2634.3411, 8.3651.2634.3421, 8.3651.2634.4311, 8.3651.2634.4321, 8.3651.2634.4411, 8.3651.2634.4421,8.3651.2642.1311, 8.3651.2642.1321, 8.3651.2642.1411, 8.3651.2642.1421, 8.3651.2642.2311, 8.3651.2642.2321, 8.3651.2642.2411, 8.3651.2642.2421, 8.3651.2642.3311, 8.3651.2642.3321, 8.3651.2642.3411, 8.3651.2642.3421,8.3651.2642.4311,8.3651.2642.4321,

  8.3651.2642.4411,8.3651.2642.4421,8.3651.2644.1311, 8.3651.2644.1321, 8.3651.2644.1411, 8.3651.2644.1421, 8.3651.2644.2311, 8.3651.2644.2321, 8.3651.2644.2411, 8.3651.2644.2421, 8.3651.2644.3311, 8.3651.2644.3321, 8.3651.2644.3411, 8.3651.2644.3421, 8.3651.2644.4311, 8.3651.2644.4321,8.3651.2644.4411,8.3651.2644.4421,

  8.3671.2XXX.XXX1,8.3671.5XXX.XXX1,8.3658.23C2.2111,

  8.3658.23C4.2111,8.3658.25C2.2111,8.3658.25C4.2111,

  8.3658.26C2.2111,8.3658.26C4.2111,DS301 V4.02,DS305 V2.0,DS406 V3.1,8.3678.22C2.2111, 8.3678.22C4.2111, 8.3678.23C2.2111, 8.3678.23C4.2111, 8.3678.24C2.2111, 8.3678.24C4.2111, 8.3678.26C2.2111, 8.3678.26C4.2111,8.3678.52C2.2111, 8.3678.52C4.2111, 8.3678.53C2.2111, 8.3678.53C4.2111, 8.3678.54C2.2111, 8.3678.54C4.2111, 8.3678.56C2.2111, 8.3678.56C4.2111,8.5858.11B2.B112, 8.5858.12B2.B112, 8.5858.13B2.B112, 8.5858.14B2.B112, 8.5858.21B2.B112, 8.5858.22B2.B112, 8.5858.23B2.B112, 8.5858.24B2.B112, 8.5858.31B2.B112, 8.5858.32B2.B112, 8.5858.33B2.B112, 8.5858.34B2.B112, 8.5858.41B2.B112, 8.5858.42B2.B112, 8.5858.43B2.B112, 8.5858.44B2.B112, 8.5858.51B2.B112, 8.5858.52B2.B112, 8.5858.53B2.B112, 8.5858.54B2.B112, 8.5858.61B2.B112, 8.5858.62B2.B112, 8.5858.63B2.B112, 8.5858.64B2.B112, 8.5858.71B2.B112, 8.5858.72B2.B112, 8.5858.73B2.B112, 8.5858.74B2.B112,8.5878.13B2.B112, 8.5878.14B2.B112, 8.5878.15B2.B112, 8.5878.16B2.B112, 8.5878.18B2.B112, 8.5878.19B2.B112, 8.5878.23B2.B112, 8.5878.24B2.B112, 8.5878.25B2.B112, 8.5878.26B2.B112, 8.5878.28B2.B112, 8.5878.29B2.B112, 8.5878.33B2.B112, 8.5878.34B2.B112, 8.5878.35B2.B112, 8.5878.36B2.B112, 8.5878.38B2.B112, 8.5878.39B2.B112, 8.5878.43B2.B112, 8.5878.44B2.B112, 8.5878.45B2.B112, 8.5878.46B2.B112, 8.5878.48B2.B112, 8.5878.49B2.B112, 8.5878.53B2.B112, 8.5878.54B2.B112, 8.5878.55B2.B112, 8.5878.56B2.B112, 8.5878.58B2.B112, 8.5878.59B2.B112, 8.5878.63B2.B112, 8.5878.64B2.B112, 8.5878.65B2.B112, 8.5878.66B2.B112, 8.5878.68B2.B112, 8.5878.69B2.B112,8.5868.11B2.B112, 8.5868.12B2.B112, 8.5868.13B2.B112, 8.5868.14B2.B112, 8.5868.21B2.B112, 8.5868.22B2.B112, 8.5868.23B2.B112, 8.5868.24B2.B112, 8.5868.31B2.B112, 8.5868.32B2.B112, 8.5868.33B2.B112, 8.5868.34B2.B112, 8.5868.41B2.B112, 8.5868.42B2.B112, 8.5868.43B2.B112, 8.5868.44B2.B112, 8.5868.51B2.B112, 8.5868.52B2.B112, 8.5868.53B2.B112, 8.5868.54B2.B112, 8.5868.71B2.B112, 8.5868.72B2.B112, 8.5868.73B2.B112, 8.5868.74B2.B112,8.5888.13B2.B112, 8.5888.14B2.B112, 8.5888.15B2.B112, 8.5888.16B2.B112, 8.5888.18B2.B112, 8.5888.19B2.B112, 8.5888.23B2.B112, 8.5888.24B2.B112, 8.5888.25B2.B112, 8.5888.26B2.B112, 8.5888.28B2.B112, 8.5888.29B2.B112, 8.5888.33B2.B112, 8.5888.34B2.B112, 8.5888.35B2.B112, 8.5888.36B2.B112, 8.5888.38B2.B112, 8.5888.39B2.B112, 8.5888.43B2.B112, 8.5888.44B2.B112, 8.5888.45B2.B112, 8.5888.46B2.B112, 8.5888.48B2.B112, 8.5888.49B2.B112, 8.5888.53B2.B112, 8.5888.54B2.B112, 8.5888.55B2.B112, 8.5888.56B2.B112, 8.5888.58B2.B112, 8.5888.59B2.B112, 8.5888.63B2.B112, 8.5888.64B2.B112, 8.5888.65B2.B112, 8.5888.66B2.B112, 8.5888.68B2.B112, 8.5888.69B2.B112,8.B1.10.010.0010, 8.B1.10.010.0020, 8.B1.10.010.0040, 8.B1.10.010.0050, 8.B1.10.010.0060, 8.B1.10.010.0100, 8.B1.10.010.0200, 8.B2.10.010.0010, 8.B2.10.010.0020, 8.B2.10.010.0040, 8.B2.10.010.0050, 8.B2.10.010.0060, 8.B2.10.010.0100, 8.B2.10.010.0200,8.LI50.1111.2050,8.LI50.1111.2250, Kuebler encoder Vietnam – ANS Vietnam

  8.LI50.1121.2050,8.LI50.1121.2250,D8.6A1.0125.3642.1250, D8.6A1.0025.3641.0500, D8.6A1.0025.3642.0600, D8.6A1.            0050.3641.0750      ,D8.6A1.            0050.3642.1000      ,

  D8.3A1.0025.A111.0000, D8.3A1.0050.A111.0000, D8.3A1.0125.A111.0000, D8.3A1.0025.A221.0000, D8.3A1.0050.A221.0000, D8.3A1.0125.A221.0000, D8.3A1.0025.A331.0000, D8.3A1.0050.A331.0000, D8.3A1.0125.A331.0000,D8.4B1.0100.00XX.XXXX, D8.4B1.0100.63XX, D8.4B1.0100.68XX, D8.4B1.0200.00XX.XXXX, D8.4B1.0200.63XX, D8.4B1.0200.68XX, D8.4B1.0300.00XX.XXXX, D8.4B1.0300.63XX.XXXX,D8.4B1.0300.68XX.XXXX,

  D8.4B1.0100.0053.2000,D8.4B1.0200.6324.G123,

  D8.4B1.0300.6822.2113,D8.4B1.0100.6832.3113,

  8.5000.8353.200,8.5863.1224.G123,8.5868.1222.2113,

  8.5868.1232.3113,D8.3B1.0100.A111.000, D8.3B1.0100.A221.000, D8.3B1.0100.A331.000, D8.3B1.0200.A111.000, D8.3B1.0200.A221.000, D8.3B1.0200.A331.000, D8.3B1.0300.A111.000, D8.3B1.0300.A221.000, D8.3B1.0300.A331.000,D8.4C1.0600.00XX.XXXX, D8.4C1.0600.63XX.XXXX, D8.4C1.0600.68XX.XXXX, D8.4C1.0600.0053.2000, D8.4C1.0600.6324.G123, D8.4C1.0600.6822.2113,D8.4C1.0600.6832.3113,

  8.3C1.0600.A111.0000, 8.3C1.0600.A113.0000, 8.3C1.0600.A221.0000, 8.3C1.0600.A331.0000, 8.3C1.0600.A223.0000,8.3C1.0600.A333.0000,

  D8.4D1.0800.0053.2000,D8.4D1.1000.6324.G123,

  D8.4D1.2000.6822.2113,D8.4D1.4000.3113,8.IS40.21111, 8.IS40.21121, 8.IS40.21311, 8.IS40.221321, 8.IS40.22111, 8.IS40.22121, 8.IS40.22311, 8.IS40.221321, 8.IS40.23111, 8.IS40.23121, 8.IS40.23311, 8.IS40.23321, IST-SR085-XX-XX-VXX,8.3650.XXXX.XXXX,8.3651.2XXX.XXX1,05.2400.1122.0050, 05.2400.1122.0100,05.2400.1122.0360,05.2400.1122.0500,

  05.2400.1122.1000,05.2400.1122.1024,05.2400.3321.1000,

  05.2400.3341.1000,05.2400.3331.0500,05.2400.3331.1000,

  05.2420.1212.0100,05.2420.1212.0360,05.2420.1212.0500,

  05.2420.1212.1000,05.2420.1212.1024,05.2420.1222.0050,

  05.2420.1222.0100,05.2420.1222.0360,05.2420.1222.0500,

  05.2420.1222.1000, 05.2420.1222.1024,8.3700.XXXX.XXXX, 8.3700.1332.0050,8.3700.1332.0360,8.3700.1332.0500,

  8.3700.1332.1000,8.3700.1332.1024,8.3720.XXXX.XXXX, 8.3720.5631.0100,8.3720.5631.0360,8.3720.5631.0500, 8.3720.5631.1000,8.3720.5631.1024,8.3720.5611.0512,

  8.3720.5611.1024,8.3610.2121.1024,8.3610.3342.1024,

  8.3610.2363.1000,8.3620.224E.1024,8.3620.1264.1024, 8.3620.562E.1000,8.3620.2434.0512, 8.5000.8358.0200, 8.5000.8358.0360, 8.5000.8358.0500, 8.5000.8358.1000, 8.5000.8358.5000, 8.5000.B147.1000, 8.5000.B147.1024, 8.5000.B147.2500, 8.5000.B147.5000,8.5000.B157.1024, 8.5000.B157.2500, 8.5000.B157.5000, Kuebler encoder Vietnam – ANS Vietnam; 8.5000.8354.1024, 8.5000.8354.5000, 8.5020.2351.1000, 8.5020.2351.2500, 8.5020.2511.5000, 8.5020.2551.0500, 8.5020.2551.3600, 8.5020.8552.1024,8.5020.8552.5000,8.5006.7358.1024,

  8.5006.7124.2048,8.5006.A344.1024,8.5006.A124.1000,

  8.5006.C324.2048,8.5006.C124.3600,8.5006.C854.2048,

  8.5820.1145.0512,8.5820.2181.0496,8.5820.1195.1000,

  8.5820.2182.1024,8.5820.2245.1500,8.5820.22YY.1800,

  8.5820.3612.0500,8.5820.2222.0600,8.5820.2442.0750,

  8.5820.3851.0800,8.5820.3662.0960,8.5820.4442.1000,

  8.5820.4672.1024,8.5803.1141.0500,8.5803.1142.0512,

  8.5803.2142.1000,8.5803.2163.1024,8.5803.2162.1960,

  8.5823.3212.1000,8.5823.3632.1024,8.5823.4441.0512,

  8.5823.1812.1800,8.5823.2232.2048,8.5804.1111.1000,

  8.5804.1215.1024,8.5804.2112.1500,8.5804.2215.1800,

  8.5804.2222.2048,8.5805.1142.2048,8.5805.1165.3600,

  8.5805.1242.4096,8.5805.2142.9012,8.5805.2162.10000,

  8.5824.3612.1000,8.5824.2412.1024,8.5824.3822.1800, 8.5825.3212.4096,Kuebler encoder Vietnam – ANS Vietnam; 8.5825.2632.9012,8.5825.1812.10000,8.5826.1611.1000,8.5826.3631.1024,8.5826.3871.1800,8.5810.1132.0512,8.5810.2132.06008.5810.1235.10248.5810.2232.2048,

  8.9000.1141.1024.0000,8.9000.1162.2048.5007,

  8.9000.1155.3600.0000,8.9000.1165.1024.5007,

  8.9000.1172.1000.5007,8.7030.1412.1000,

  8.7030.2532.1024,8.7030.2632.1500,8.7030.2732.1800,

  8.A020.1111.1024,8.A02H.3532.1024,8.A020.3A52.2048,

  8.3671.1232.1311,8.3671.5444.1411,8.3671.2432.2422,

  8.3671.2634.2312,8.3671.2332.3311,8.5853.1111.G221,

  8.5853.2222.G322,8.5853.2124.B322,8.5853.1225.G722,

  8.5873.1122.G322,8.5873.1424.B423,8.5873.5454.G723,

  8.5850.2185.G122,8.5850.1231.G134,8.5870.1642.G102,

  8.5870.3841.G133,8.5870.2631.G122,8.5852.1211.E011,

  8.5852.2135.G131,8.5852.2133.G121,8.5852.1235.G141,

  8.5872.1611.E031,8.5872.1812.E011,8.5872.3611.G101,

  8.5872.3832.G131,8.5860.1212.1001,8.5860.1112.1001,

  8.5860.2212.1001,8.5860.2112.10018.5860.AA12.1001,

  8.5860.AD12.1001,8.5860.BB12.1001,8.5860.BE12.1001, 8.5860.AF12.1001,8.9081.1122.2001,8.9081.2222.2002,8.9081.3332.3001,8.9081.4152.2003,8.9081.5552.2004,8.9081.4622.2002,8.9080.4131.3001,8.9080.2232.3001,8.9080.1131.3001; Kuebler encoder Vietnam – ANS Vietnam; 8.9080.2432.3001,8.9080.4932.3001,8.9080.4432.3001,8.9080.3332.3001,8.9080.1111.1001,8.9080.2121.10018.9080.3621.2001,8.9080.4822.2001,

  8.9080.5511.1001,D8.4D1.1500.6822.2113,

  D8.4D1.1500.6832.3113,D8.3D1.1500.A11X.0000, D8.3D1.1500.A22X.0000,D8.3D1.1500.A33X.0000,

  D8.4D1.2000.0053.2000,D8.4D1.2000.6324.G123,

  D8.4D1.2000.6822.2113,D8.4D1.2000.6832.3113,

  D8.4D1.4000.0053.2000,D8.4D1.4000.6324.G123,

  D8.4D1.4000.6822.2113,D8.4D1.4000.6832.3113,

  D8.3D1.4000.A11X.0000,D8.3D1.4000.A22X.0000,

  D8.3D1.4000.A33X.0000,D5.2102.2421.1000,

  D5.2102.2441.1000,D5.2501.2421.1000,

  D5.2501.2441.1000,D5.3501.A111.0000,

  D5.3501.A221.0000,D5.3501.A331.0000,

  D5.3502.A111.0000,D5.3502.A221.0000,

  D5.3502.A331.0000,D8.1106.0243.2000,

  D8.1106.0283.2000,D8.12A1.0243.2000,

  D8.12A1.0283.2000,8.0000.7000.0010,

  8.0000.7000.0011,8.0000.5011.0000,8.0000.5011.0001,8.0000.5012.0000,8.0000.5012.0001,8.0000.5015.0000,8.0000.5015.0001,8.0000.5016.0000,8.0000.5016.0001,8.0000.5017.0000,8.0000.5022.0000,8.0000.5025.0000,8.0000.5042.0000,8.0000.5052.0000,8.0000.5062.0000,8.0000.6101.0005,8.0000.6101.0010,8.0000.6101.0015,8.0000.6201.0003,8.0000.6201.0005,8.0000.6201.0010,8.0000.6201.0015,8.0000.6901.0005.0031,8.0000.6901.0010.0031,8.0000.6901.0015.0031,0.570.012.E05,0.570.012.E90,0.571.011.E00,0.571.012.E90,

  0.571.012.E05,6.572.0116.D05,6.572.0116.D95,

  6.572.0118.D05,6.572.0118.D95,8.0000.7000.0031, 8.0000.7000.0032,8.0000.7000.0033,8.0000.7000.0034,

  8.0000.7000.0035,6.529.012.30,6.530.012.30,6.531.012.30,

  6.532.012.30,6.550.012.000,6.550.012.300,6.552.012.000,

  6.553.010.000,6.553.010.300,6.554.010.000,6.554.010.3000,

  6.555.010.000,6.555.010.300,6.573.011.E00,6.573.012.E90

   

   

   

   

  Cable

  5 core + shield

  PVC electronic cable LiYCY

  8.0000.6300.XXXX

  TPE electronic trailing cable halogen-free

  8.0000.6600.XXXX

  8 core + shield

  PUR trailing cable halogen-free, flame resistant

  8.0000.6P00.XXXX

  10 core + shield

  PUR electronic trailing cable halogen-free

  8.0000.6400.XXXX

  12 core + shield

  PUR electronic trailing cable halogen-free

  8.0000.6100.XXXX

  PVC electronic cable LiYCY

  8.0000.6200.XXXX

  TPE electronic cable (TP) halogen-free

  8.0000.6E00.XXXX

  PVC electronic cable LiYCY (TP)

  8.0000.6900.XXXX

  18 core + shield

  PVC electronic cable LiYCY

  8.0000.6700.XXXX

  Profius-DP Cable

  PUR outer jacket, PE wire insulation

  05.KABEL451.XXX

  DeviceNet Cable

  PUR outer jacket, PE wire insulation

  05.KABEL5723.XXX

  CANopen Cable

  PVC electronic cable

  8.0000.6V00.XXXX

  M12 Connection Technology : Incremental, SSI, Analogue

  Connectors, self-assembly, 8-pin

  Female connector with coupling nut straight, IP67

  05.CMB 8181-0

  Male connector with external thread straight, IP67

  05.CMBS 8181-0

  Connectors, self-assembly, 5-pin

  Female connector with coupling nut straight, IP67

  8.0000.5116.0000

  Accessories

  Securing clip for M12 connectors EX zone 2/22

  8.0000.5000.0006

  Cordset with connector, pre-assembled, 8-pin

  Female connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 2m

  05.00.6041.8211.002M

  Female connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 5m

  05.00.6041.8211.005M

  Female connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 10m

  05.00.6041.8211.010M

  Female connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 15m

  05.00.6041.8211.015M

  Female connector with coupling nut right-angle, IP67, single-ended, cable PVC length 2m

  05.00.6041.8311.002M

  Female connector with coupling nut right-angle, IP67, single-ended, cable PVC length 5m

  05.00.6041.8311.005M

  Female connector with coupling nut right-angle, IP67, single-ended, cable PVC length 10m

  05.00.6041.8311.010M

  Female connector with coupling nut right-angle, IP67, single-ended, cable PVC length 15m

  05.00.6041.8311.015M

  Female connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PUR length 2m

  05.00.6051.8211.002M

  Female connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PUR length 5m

  05.00.6051.8211.005M

  Female connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PUR length 10m

  05.00.6051.8211.010M

  Female connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PUR length 15m

  05.00.6051.8211.015M

  Female connector with coupling nut right0angle, IP67, single-ended with integrated control LEDs, cable PVC length 2m

  05.E-WKC 8T-PX3-930-002

  Female connector with coupling nut right0angle, IP67, single-ended with integrated control LEDs, cable PVC length 4m

  05.E-WKC 8T-PX3-930-004

  Female connector with coupling nut right0angle, IP67, single-ended with integrated control LEDs, cable PVC length 6m

  05.E-WKC 8T-PX3-930-006

  Female connector with coupling nut right0angle, IP67, single-ended with integrated control LEDs, cable PVC length 10m

  05.E-WKC 8T-PX3-930-010

  Cordsets with connector, preassembled, 5-pin

  Female connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 2m

  05.00.6081.2211.002M

  Female connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 5m

  05.00.6081.2211.005M

  Female connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 10m

  05.00.6081.2211.010M

  Female connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 15m

  05.00.6081.2211.015M

  M12 Connection Technology : Profibus-DP

  Connectors, self-assembly, 5-pin

  Female connector with coupling nut Bus in, straight, IP67

  05.BMWS 8151-8.5

  Male connector with external thread Bus in, straight, IP67

  05.BMSWS 8151-8.5

  Female connector with coupling nut Bus in, right-angle, IP67

  05.BMWS 8251-8.5

  Male connector with external thread Bus in, right-angle, IP67

  05.BMSWS 8251-8.5

  Accessories

  Terminating esistor straight, IP67

  05.RSS4.5-PDP-TR

  M12 lead-through straight,IP67

  05.FKW-FSW45/M12

  Connectors, self-assembly, 4-pin, Profibus-DP power supply

  Female connector with coupling nut straight, IP67

  05.B8141-0

  Male connector with external thread straight, IP67

  05.BS8141-0

  Female connector with coupling nut, right-angle, IP67

  05.B8241-0

  Male connector with external thread, right-angle, IP67

  05.BS8241-0

  Bus cable with connector, pre-assembled, 5-pin

  Female connector with coupling nut Bus in, straight, IP67, single-ended, Cable length 6m

  05.00.6011.3211.006M

  Female connector with coupling nut Bus in, straight, IP67, single-ended, Cable length 10m

  05.00.6011.3211.010M

  Female connector with coupling nut Bus in, straight, IP67, single-ended, Cable length 15m

  05.00.6011.3211.015M

  Male connector with external thread Bus out, straight, IP67, single-ended, Cable length 6m

  05.00.6011.3411.006M

  Male connector with external thread Bus out, straight, IP67, single-ended, Cable length 10m

  05.00.6011.3411.010M

  Male connector with external thread Bus out, straight, IP67, single-ended, Cable length 15m

  05.00.6011.3411.015M

  Female connector with coupling nut Bus in, right-angle, IP67, single-ended, Cable length 6m

  05.00.6011.3311.006M

  Female connector with coupling nut Bus in, right-angle, IP67, single-ended, Cable length 10m

  05.00.6011.3311.010M

  Female connector with coupling nut Bus in, right-angle, IP67, single-ended, Cable length 15m

  05.00.6011.3311.015M

  Male connector with external thread Bus out, right-angle, IP67, single-ended, Cable length 6m

  05.00.6011.3511.006M

  Male connector with external thread Bus out, right-angle, IP67, single-ended, Cable length 10m

  05.00.6011.3511.010M

  Male connector with external thread Bus out, right-angle, IP67, single-ended, Cable length 15m

  05.00.6011.3511.015M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread Bus in/out, straight, IP67, Cable length 2m

  05.00.611.3432.002M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread Bus in/out, straight, IP67, Cable length 6m

  05.00.611.3432.006M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread Bus in/out, straight, IP67, Cable length 10m

  05.00.611.3432.010M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread Bus in/out, straight, IP67, Cable length 15m

  05.00.611.3432.015M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread Bus in/out, right-angle, IP67, Cable length 2m

  05.00.611.3533.002M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread Bus in/out, right-angle, IP67, Cable length 6m

  05.00.611.3533.006M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread Bus in/out, right-angle, IP67, Cable length 10m

  05.00.611.3533.010M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread Bus in/out, right-angle, IP67, Cable length 15m

  05.00.611.3533.015M

  Bus cable with connector, pre-assembled, Sub-D-connector

  Sub-D connector, Profibus Master single-ended, with terminating resistor, cable length 0,5m

  05.00.6011.5511.00M5

  Sub-D connector, Profibus Master single-ended, with terminating resistor, cable length 2m

  05.00.6011.5511.002M

  Sub-D connector + M12 female connector with coupling nut Profibus Master, Bus in with terminating resistor, cable length 0,5m

  05.00.6011.5532.00M5

  Sub-D connector + M12 female connector with coupling nut Profibus Master, Bus in with terminating resistor, cable length 2m

  05.00.6011.5532.002M

  Sub-D connector + M12 male connector with external thread Profibus Master, Bus in with terminating resistor, cable length 0,5m

  05.00.6011.5534.00M5

  Sub-D connector + M12 male connector with external thread Profibus Master, Bus in with terminating resistor, cable length 2m

  05.00.6011.5534.002M

  Sub-D connector + M12 female connector with coupling nut + M12 male connector with external thread Profibus Master, Bus in/out with terminating resistor, cable length 2x0,5m

  05.00.6012.5536.00M5

  Sub-D connector + M12 female connector with coupling nut + M12 male connector with external thread Profibus Master, Bus in/out with terminating resistor, cable length 2x2m

  05.00.6012.5536.002M

  Bus cable with connector, pre-assembled, 4-pin, Profibus-DP power supply

  Female connector with coupling nut straight, single-ended, IP67, cable length 2m

  05.00.6061.6211.002M

  Female connector with coupling nut straight, single-ended, IP67, cable length 6m

  05.00.6061.6211.006M

  Female connector with coupling nut straight, single-ended, IP67, cable length 10m

  05.00.6061.6211.010M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread straight IP67, cable length 2m

  05.00.6061.6462.002M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread straight IP67, cable length 6m

  05.00.6061.6462.006M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread straight IP67, cable length 10m

  05.00.6061.6462.010M

  M12 Connection Technology CANopen / DeviceNet

  Connectors, self-assembly, 5-pin

  Female connector with coupling nut Bus in, straight, IP67

  05.B-8151-0/9

  Male connector with external thread Bus out, straight, IP67

  05.BS-8151-0/9

  Female connector with coupling nut Bus in, straight, IP67

  8.0000.5116.0000

  Male connector with external thread Bus out, straight, IP67

  8.0000.5111.0000

  Female connector with coupling nut Bus in, right-angle, IP67

  05.B-8251-0/9

  Male connector with external thread Bus out, right-angle, IP67

  05.BS-5251-0/9

  Accessories

  T-junction, IP76, 2x female connector with coupling nut, 1x male connector with external thread

  05.FKM5-FKM5-FSM5

  Terminating resistor, IP67

  05.RSE 57 TR2

  Bus cable with connector, pre-assembled, 5-pin

  Female connector with coupling nut Bus in, straight, IP67, single-ended cable length 6m

  05.00.6021.2211.006M

  Female connector with coupling nut Bus in, straight, IP67, single-ended cable length 10m

  05.00.6021.2211.010M

  Female connector with coupling nut Bus in, straight, IP67, single-ended cable length 15m

  05.00.6021.2211.015M

  Male connector with external thread Bus out, straight, IP67, single-ended cable length 6m

  05.00.6021.2411.006M

  Male connector with external thread Bus out, straight, IP67, single-ended cable length 10m

  05.00.6021.2411.010M

  Male connector with external thread Bus out, straight, IP67, single-ended cable length 15m

  05.00.6021.2411.015M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread Bus in/out, straight, IP67, Cable length 2m

  05.00.6021.2422.002M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread Bus in/out, straight, IP67, Cable length 4m

  05.00.6021.2422.004M

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread Bus in/out, straight, IP67, Cable length 10m

  05.00.6021.2422.010M

  Female connector with coupling nut + mail connector with external thread Bus in/out, right-angle, IP67, Cable length 2m

  05.00.6021.2523.002M

  Female connector with coupling nut + mail connector with external thread Bus in/out, right-angle, IP67, Cable length 6m

  05.00.6021.2523.006M

  M12 Connection Technology CANopen

  Bus cable with connector, pre-assembled, 5-pin

  Female connector with coupling nut Bus in, straight, IP67, single-ended, cable length 6m

  05.00.6091.A211.006M

  Female connector with coupling nut Bus in, straight, IP67, single-ended, cable length 10m

  05.00.6091.A211.010M

  Female connector with coupling nut Bus in, straight, IP67, single-ended, cable length 15m

  05.00.6091.A211.015M

  Male connector with external thread Bus out, straight, IP67, single-ended, cable length 6m

  05.00.6091.A411.006M

  Male connector with external thread Bus out, straight, IP67, single-ended, cable length 10m

  05.00.6091.A411.010M

  Male connector with external thread Bus out, straight, IP67, single-ended, cable length 15m

  05.00.6091.A411.015M

  M12 and RJ45 Connection Technology EtherCAT / PROFINET

  Connectors, self-assembly, 4-pin

  Male connector with external thread, Port A and B straight, IP67

  05.WASCSY4S

  Femaile connector with coupling nut power supply, straight, IP67

  05.B8141-0

  RJ45 connector straight, IP20

  05.VS-08-RJ45-5-Q/IP20

  Cordsets with connector, preassembled, 4-pin

  Male connector with external thread Port A and B, straight, IP67, single-ended, cable length 2m

  05.00.6031.4411.002M

  Male connector with external thread Port A and B, straight, IP67, single-ended, cable length 5m

  05.00.6031.4411.005M

  Male connector with external thread Port A and B, straight, IP67, single-ended, cable length 10m

  05.00.6031.4411.010M

  Female connector with coupling nut, power supply, straight, IP67, single-ended, cable length 2m

  05.00.6061.6211.002M

  Female connector with coupling nut, power supply, straight, IP67, single-ended, cable length 5m

  05.00.6061.6211.005M

  Female connector with coupling nut, power supply, straight, IP67, single-ended, cable length 10m

  05.00.6061.6211.010M

  M23 Connection Technology Standard

  Connections, self-assembly, 12-pin

  Male connector with external thread IP67

  8.000.5015.0001

  Male connector with external thread IP67, central fastening

  8.0000.5015.0000

  Female connector with coupling nut IP67

  8.0000.5012.0000

  Female connector with coupling nut IP67, EX-Zone 2/22

  8.0000.5012.0000.Ex

  Connections, self-assembly, 17-pin

  Female connector with coupling nut IP67

  8.0000.5042.0000

  Cordsets with connector, pre-assembled, 12-pin, for incremental encoders (-30oC … +80oC)

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 2m

  8.0000.6101.0002

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 5m

  8.0000.6101.0005

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 10m

  8.0000.6101.0010

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 15m

  8.0000.6101.0015

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 2m

  8.0000.6201.0002

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 5m

  8.0000.6201.0005

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 10m

  8.0000.6201.0010

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 15m

  8.0000.6201.0015

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 2m

  8.0000.6901.0002

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 5m

  8.0000.6901.0005

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 10m

  8.0000.6901.0010

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 15m

  8.0000.6901.0015

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 2m

  8.0000.6901.0002.0031

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 5m

  8.0000.6901.0005.0031

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 10m

  8.0000.6901.0010.0031

  Female connector with coupling nut IP67, PVC, 12 x 0,14 mm2 Cable length 15m

  8.0000.6901.0015.0031

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread IP67, PVC, 6 x 2 x 0,14mm2, cable length 2m

  8.0000.6905.0002

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread IP67, PVC, 6 x 2 x 0,14mm2, cable length 5m

  8.0000.6905.0005

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread IP67, PVC, 6 x 2 x 0,14mm2, cable length 10m

  8.0000.6905.0010

  Female connector with coupling nut + male connector with external thread IP67, PVC, 6 x 2 x 0,14mm2, cable length 15m

  8.0000.6905.0015

  Cordsets with connector, pre-assembled, 17-pin, for absolute encoders

  Female connector with coupling nut IP67 PVC, cable length 2m

  8.0000.6741.0002

  Female connector with coupling nut IP67 PVC, cable length 5m

  8.0000.6741.0005

  Female connector with coupling nut IP67 PVC, cable length 10m

  8.0000.6741.0010

  Female connector with coupling nut IP67 PVC, cable length 15m

  8.0000.6741.0015

  MIL-approved connection technology

  Connectors, self-assembly, 7-pin

  Female connector with coupling nut IP67

  8.0000.5052.0000

  Connectors, self-assembly, 10-pin

  Female connector with coupling nut IP68

  8.0000.5062.0000

  Modular IST-SR085

  Hollow shaft 25mm

  2 x signal / data - 3 x power

  IST-SR085-25-02-03-11101-V100

  6 x signal / data - 4 x power

  IST-SR085-25-06-04-11101-V101

  6 x signal / data - 0 x power

  IST-SR085-25-06-00-11101-V102

  0 x signal / data - 5 x power

  IST-SR085-25-00-05-11101-V103

  Hollow shaft 30mm

  2 x signal / data - 3 x power

  IST-SR085-30-02-03-11101-V104

  6 x signal / data - 6 x power

  IST-SR085-30-06-06-11101-V105

  4 x signal / data - 0 x power

  IST-SR085-30-04-00-11101-V106

  0 x signal / data - 6 x power

  IST-SR085-30-00-06-11101-V107

  Order code

   

  IST-SR085-xx-xx-xx-xxxxx-V100

  Accessories

   

  IST-MS-01

  Compact IST-SR060

  Order code

   

  IST-SR060-xx-x-x-V01

  Accessories

   

  IST-MS-01

  RS422/HTL Optical fibre transmitter and receiver

  Order code

   

  6.LWLx.xx

  Accessories

  Simplex Patch cable ST-ST - Multimode

  05.B09-B09-821-xxxx

  ST Multimode coupling

  05.LWLK.001

  SSI Optical fibre transmitter and receiver

  Order code

   

  6.LWLx.Ax

  Accessories

  Simplex Patch cable ST-ST - Multimode

  05.B09-B09-821-xxxx

  ST Multimode coupling

  05.LWLK.001

   

  ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
  Add: D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
  Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403 - HotLine: 0911 47 22 55
  Email:  support@ansgroup.asia;
  Website: anhnghison.com

   

  Đèn led tiết kiệm điện, den nang luong mat troi, den nang luong mat troi, den duong nang luong mat troi, den led, Bu Long, Bu Long neo, Camera quan sat, Camera IP, Gia cong cat gach , Thiet ke web , Thiet ke web gia re, Tieu hat den, Tieu bot, Tieu so, May xong hoi, phong xong hoi, Dai ly hyundai, Dai ly Xe Ford, ford ecosport 2015, ford everest 2015, Tay te bao chet Mizon, Sua tam mizon, Sua rua mat Mizon, Den Da Muoi , Da Muoi Himalaya , Da Muoi , Thiet bi tu dong hoa , Tu dong hoa , tin tuc tu dong hoa , Sua may in Xerox , Tui xach gia si , xuong san xuat tui xach , Den duong nang luong mat troi , Can ho vinhomes ba son, du an vinhomes ba son, vinhomes golden river, Cham soc me va be sau sinh Dich vu tam be, Lam Dep sau sinh